Praca w Airpress

Pracuj z nami jako : CONTENT MARKETER

Poszukujemy samodzielnego hiszpańskojęzycznego content marketera, który potrafi pisać teksty komercyjne, ale też informacyjne. Wymagane umiejętności analityczne i organizacyjne oraz dobra komunikatywność. Oferowane stanowisko pracy jest wynikiem dalszego rozwoju i ekspansji. kładąca podwaliny pod nasze przyszłe przygody z e-commerce w Hiszpanii

Jak będzie wyglądał Twój dzień w pracy?

Współpracujemy w małym ale międzynarodowym zespole, dbamy aby wszystkie nasze aktualne strony internetowe były wypełnione odpowiednią treścią a wizerunek dążył do doskonałości. Pracujemy zgodnie z harmonogramem, wszyscy omawiamy najważniejsze zadania, które muszą być zrobione. Informujemy się nawzajem o rozwoju sytuacji i postępach. Na podstawie wyników słowa kluczowego i analizy wyszukiwarek, zapewniamy optymalizację wszystkich stron w wyszukiwarkach. Dla części naszych stron tworzymy reklamy w Google Ads, a dla kilku wybranych reklamy produktów dla różnych kanałów sprzedaży. Praca wiąże się z dbałością o działanie synchroniczne naszych stron w odniesieniu do uruchomionej reklamy i pilnowaniem prawidłowej funkcjonalności.

Lokalizacja: Przeźmierowo

Twój zakres obowiązków :

 • konfigurowanie, utrzymywanie i optymalizowanie treści na naszych hiszpańskich platformach
 • odpowiadanie proaktywne (na pytania i recenzje klientów online)
 • aktywna współpraca z marketingiem online i kampaniami AdWords
 • ciągłe poszukiwanie najwyższych współczynników konwersji
 • tworzenie treści, ich rozwijanie i przetwarzanie
 • aktywny wkład w pomysły na temat strategii, którą będziemy stosować podczas udoskonalania hiszpańskojęzycznej strony oraz w strategię marketingową dla całej grupy Airpress

Nasze wymagania :

 • dokładna i rzetelna praca
 • dobra znajomość języka hiszpańskiego
 • otwarte nastawienie do poznawania ważnych cech content marketingu
 • samodoskonalenie i udział w szkoleniach kierunkowych

To oferujemy :

 • możliwość pracy w prężnie rozwijającej się firmie
 • długofalową i stabilną pracę
 • zestaw benefitów (ubezpieczenie grupowe, prywatna opieka medyczna, karta multisport)
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe

ES

Buscamos un content marketer independiente de habla hispana que pueda marcar prioridades, que pueda redactar textos comerciales pero también informativos, que tenga capacidad de análisis, pero sobre todo que también sea bueno en el trato con los compañeros.

Ubicación: Poznań

Quienes somos?

Airpress es una empresa internacional con organizaciones en Polonia, los Países Bajos, Alemania y Bélgica. Airpress Holland, es en cualquier caso responsable de los Países Bajos, Alemania y Bélgica. Trabajará en Airpress Polonia, que ahora es principalmente responsable de Polonia y Europa del Este. La marca Airpress se conoce desde 1956 y los compresores se pueden encontrar en toda Europa. Los compresores Airpress se venden en el modelo B2B a través de una amplia red de distribuidores y B2C en nuestras tiendas web.

Cómo es tu día?

Trabajamos con un pequeño equipo y nos aseguramos de que los sitios web actuales estén completos y hechos a la perfección. Trabajamos de acuerdo con un cronograma, todos discutimos las tareas más importantes que deben realizarse y nos mantenemos informados sobre los desarrollos. Con base en los resultados de la palabra clave y el análisis del motor de búsqueda, nos aseguramos de que todas las páginas del motor de búsqueda estén optimizadas.

Para algunas páginas, creamos anuncios en Google Ads y para varios anuncios de productos seleccionados en diferentes canales. Se asegura de que las páginas se ejecuten de forma sincrónica con respecto a los anuncios en ejecución y está atento a las oportunidades.

Qué vas a hacer?

 • Configurar, mantener y optimizar contenido en nuestras plataformas en español;
 • Responda de manera proactiva (y creativa) a las preguntas y reseñas de los clientes en línea;
 • Pensando junto con las campañas de marketing en línea y AdWords;
 • Buscando constantemente las tasas de conversión más altas;
 • Crear contenido, crear contenido, crear aún más contenido y procesar contenido;
 • Tengo mucho que decir sobre la estrategia que seguiremos para las aventuras españolas y la estrategia de marketing para todo el grupo Airpress;
 • Qué esperamos de usted?
 • Trabajas con precisión;
 • Buen dominio del idioma español;
 • Una mentalidad abierta para aprender rasgos importantes para el marketing de contenidos, podemos aprenderlo todo;

Qué te ofrecemos?

 • Un trabajo desafiante, sentando las bases para nuestras aventuras de comercio electrónico en España;
 • Plan deportivo;
 • contrato de 40 horas, con perspectiva de contrato por tiempo indefinido;

Háganos saber en su reacción qué errores ortográficos y gramaticales cometimos en nuestra oferta de trabajo!


EN

We are looking for an independent Spanish-speaking content marketer who can set priorities, who can write commercial but also informative texts, who has analytical skills, but above all who is also good at dealing with colleagues.

Location: Poznań

Who are we?

Airpress is an international company with organizations in Poland, the Netherlands, Germany, and Belgium. Airpress Holland, is in any case responsible for the Netherlands, Germany and Belgium. You will be working in Airpress Poland, which is now mainly responsible for Poland and eastern Europe. The Airpress brand has been known since 1956, and the compressors can be found throughout Europe. The Airpress compressors are sold in the B2B model through an extensive network of dealers and through B2C on our webshops.

What does your day look like?

We work with a small team and ensure that the current websites are all filled up and made up to perfection. We work according to a schedule, we all discuss the most important tasks that must be done and we keep each other informed of developments. Based on the results of the keyword and search engine analysis, we ensure that all search engine pages are optimized.

For some pages, we create ads on Google Ads and for a number of chosen product ads on different channels. You ensure that pages run synchronously with regard to the running advertisements and you keep an eye on opportunities.

What are you going to do?

 • Set up, maintain & optimize content on our Spanish platforms;
 • Respond proactively (and creatively) to online customer questions and reviews;
 • Thinking along with online marketing & AdWords campaigns;
 • Constantly looking for the highest conversion rates;
 • Creating content, creating content, creating even more content and processing content;
 • Have a lot to say about the strategy we will follow for the Spanish adventures and the marketing strategy for the whole Airpress group;

What do we expect from you?

 • You work accurately;
 • Good command of the Spanish language;
 • An open mindset to learn important traits for content marketing, we can learn you everything;

What do we offer you?

 • A challenging job, laying the foundation for our e-commerce adventures in Spain;
 • Sportplan;
 • 40-hour contract, with the prospect of a contract for an indefinite period;

Please let us know in your reaction what spelling and grammar mistakes we made in our job offer!

▼ Formularz

Pracuj z nami jako : TECHNIK SERWISU MOBILNEGO

Lokalizacja: łódzkie, mazowieckie, podlaskie

▼ Formularz

Dlaczego warto dołączyć do Airpress?

Nasza firma należy do ciągle rozwijającej się i otwartej na nowe rynki prężnej międzynarodowej grupy. Stając się częścią naszego zespołu byłbyś odpowiedzialny za dodawanie produktów do naszego sklepu internetowego, analizę danych, a także wykonywanie planu rozwoju oferowanych w naszym sklepie produktów.

Masz wyróżniające Cię umiejętności? - świetnie może to właśnie Ciebie szukamy

Jak złożyć wniosek

 1. Wybierz interesujące Cię stanowisko i zapoznaj się z warunkami zatrudnienia (tu możesz sprawdzić aktualne oferty pracy w Airpress)
 2. Pobierz, wydrukuj i podpisz Klauzulę informacyjną RODO
 3. Załącz swoje CV, list motywacyjny, referencje oraz podpisaną klauzulę RODO do formularza kontaktowego i koniecznie sprawdź uzupełnione dane, możesz także napisać coś o sobie w polu Informacje dla rekrutera. Następnie kliknij przyciski "Aplikuje" i to wszystko.
 4. Rekruter skontaktuje się z Tobą po sprawdzeniu aplikacji i zaprosi Cię na spotkanie informacyjne, tak szybko jak to będzie możliwe.
 5. Po spotkaniu informacyjnym zostaniesz zaproszony na konkretny dzień do siedziby nasze firmy w celu podpisania umowy i otrzymasz wszystkie niezbędne informacje na temat rozpoczęcia pracy w Airpress!Inne opcje:

Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz skorzystać z naszego formularza, możesz zgłosić swoją kandydaturę w bardziej tradycyjny sposób:

Prześlij nam swój list motywacyjny, CV i referencje wraz z zeskanowaną, podpisaną klauzulą RODO. Jeśli masz jakieś pytania, zadzwoń do nas pod numer 61 652 57 00. Czekamy na wiadomość od Ciebie! Możesz także wysłać swoją aplikację na bok@airpress.pl.

Czekamy na Twoje zgłoszenie!

Poniżej znajduje się Klauzula informacyjną RODO dla kandydatów do pracy w Airpress Polska Sp. z o.o.

➥ Klauzula RODO
▲ Powrót na górę