Fundusze Europejskie


Airpress Polska Sp. z o.o. realizuje projekt na podstawie umowy o dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy pod tytułem:

Dotacja na kapitał obrotowy dla Airpress Polska Sp. z o.o.

Celem projektu jest pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Okres kwalifikowalności wydatków w Projekcie: 01.08.2020 - 30.09.2020

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 78 037,50 zł

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 78 037,50 zł

Dofinansowanie w kwocie 78 037,50 zł

Planowane efekty: Niezaprzestanie działalności Airpress Polska Sp. z o.o. w okresie na jaki udzielona jest dotacja.